Pozor na zneužití identifikačních údajů!!


obrázek Pozor na zneužití identifikačních údajů!!
Ministerstvo financí upozorňuje na množící se případy zneužití identifikačních údajů.

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v souvislosti se svými aktuálními zjištěními varuje veřejnost a současně ji nabádá k maximální obezřetnosti.

Obezřetnost je nutná při poskytování:


  • osobních údajů - jméno s příjmením, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu
  • průkazů totožnosti - občanský průkaz, pas, řidičský průkaz
  • kopií výpisů z bankovních účtů

Ke „krádeži identity“ a k zneužití osobních identifikačních údajů dochází např. při zakládání bankovních účtů přes internet, kdy pachatelé tohoto typu trestné činnosti zneužívají kopií osobních dokladů a kopií výpisů z účtů, které od třetích osob většinou získali pod falešnou záminkou poskytnutí nebankovní půjčky nabízené na internetu.

Nejčastější způsob zneužití cizí identity


Nabídka poskytnutí nebankovní půjčky přes internet, kdy pachatel vylákal od zájemce fotokopie občanského a řidičského průkazu a výpisu z účtu (vedeného u jiné banky na zájemcovo jméno).

Takto získané kopie dokumentů zaslal pachatel bance, u níž si chtěl na cizí jméno založit účet.

Banka pachateli spolu s číslem jeho nově založeného účtu sdělila, že účet aktivuje až poté, co na něj pachatel zašle alespoň jednu korunu z jeho již existujícího účtu.

Tím bance podle zákonem stanovených pravidel potvrdí shodu identifikačních údajů s údaji na zaslaných kopiích.

Ke splnění této podmínky, pachatel vyzval zájemce o nebankovní půjčku, aby ze svého účtu převedl na konkrétní účet, který pachateli nově založila banka, alespoň jednu korunu.

Po připsání platby banka zasláním klíče a hesla k internetovému bankovnictví pachateli umožnila ovládání účtu, aniž by původní zájemce o nebankovní půjčku o existenci účtu založeného na jeho identitu vůbec věděl.

V konečné fázi podvodu pak pachatel již jen sdělil žadateli o nebankovní půjčku, že mu půjčka nebyla poskytnuta a další komunikaci s ním přerušil.

Společným rysem takto a obdobně páchané trestné činnosti je vždy absence jakéhokoli přímého osobního kontaktu jednotlivých aktérů mezi sebou (banka, pachatel, zájemce).

Veškerá komunikace probíhá zásadně elektronickou a případně i telefonickou cestou, přičemž pachatel využívá speciálně pro jednotlivé případy založené e-mailové adresy a anonymní předplacené telefonní karty.

Dalším typickým znakem a současně varovným signálem pro potenciální zájemce by mohlo být, že pachatel se na internetu při nabídce nebankovní půjčky snaží vzbudit zdání seriózního poskytovatele, aniž by k němu bylo možné dohledat ve veřejně dostupných zdrojích jakékoli reference.mimi bazar dělící čára
mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára
mimi bazar dělící čára
dělící čára
mimi bazar dělící čára
Naše porodnice
přehled porodnic v ČR, zajímavé články o těhotenství a porodu (úplný popis těhotenství týden po týdnu), seznamka pro maminky a těhotné ženy.

Naše antikoncepce
přehled všech druhů a metod antikoncepce - přirozené a hormonální metody, kondomy, nitroděložní tělíska, atd.

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára