dělící čára

Horoskopy

Vyhledat čínské znamení dle data narození
dělící čára
dělící čára
Vše o dietě a snižování váhy najdete na www.nasemimi.cz
mimi bazar dělící čára

Definice vibrací druhořadých složených čísel


Číslo 25 "ROZLIŠOVÁNÍ A ANALÝZA"

(duchovní moudrost a světská sláva, dosažená na základě vlastních zkušeností)

 • vynikající vlastní úsudek

Síla složeného čísla 25 je v překonání dřívějších zklamání a poučení se z vlastních chyb. Není to materiální číslo, výraznější finanční výhody je nutno získat pomocí ostatních složených čísel, která lze hledat v jiné numerologické anylýze, např. jména a podobně.Číslo 26 "PARTNERSTVÍ"

(síla založená na nesobeckosti a soucitu)

 • schopnost pomáhat ostatním, avšak jen ojediněle sobě
 • nutnost důkladně zvážit vlastní intuice, než dojde k jednání podle nich
 • snažit se stabilizovat příjem

Číslo 26 je plné rozporů. Varuje před nebezpečím, zklamáním a prohrami, jenž hlavně souvisí s touhami, které jsou důsledkem chybných rad, špatných pracovních kontaktů a nešťastných partnerských vztahů. Je-li číslo 26 složeným klíčovým číslem jména, bude nejlepší jeho změnou dosáhnout pozitivnějšího vlivu. Je-li však číslem narození, je vhodné doporučit, aby se taková osoba vyhýbala obchodnímu partnerství, nerozhazovala peníze do investic druhých a snažila se ušetřit peníze, které by mohla investovat do vlastní budoucnosti. Vytvořte si základ pro svůj budoucí život, ale zůstaňte štědří k ostatním, hlavně k těm, jenž to potřebují.Číslo 27 "ŽEZLO"

(příslib autority a moci, je to číslo karmické odměny, zasloužené již v několika předchozích inkarnacích)

Číslo 27 je vynikající, harmonické a příznivé číslo odvahy a moci, se špetkou kouzla. Toto číslo zaručuje, že představivost, intelekt a práce přinese bohatou úrodu a budou náležitě odměněny. Lidé s tímto složeným číslem 27 by se neměli bát uskutečňovat svoje originální plány a nápady, neměli by se nechat nikým zastrašit ani ovlivnit odlišnými názory jiných lidí.Číslo 28 "DUVĚŘIVÁ OVEČKA"

(představuje znepokojující až matoucí protiklady)

 • obrovské předpoklady a možnosti dosáhnout obdivuhodného úspěchu
 • naznačuje ztrátu způsobenou nadměrnou důvěřivostí
 • pozor na silný odpor konkurentů a nepřátel, a to v podnikání nebo pracovní kariéře
 • nebezpečí vážných soudních proher

Číslo 28 představuje možnost, že lidé s tímto složeným číslem budou v životě začínat znovu a znovu. Je-li 28 číslem jména, je tu možnost toto jméno změnit, aby jeho nositel dosáhl čísla příznivějšího. Je-li však toto číslo číslem narození, je třeba dbát opatrnosti, moudrosti a vždy si dobře promyslet veškeré plány a životní rozhodnutí. Pokud se tak stane, negativní vibrace čísla 28 se podstatně zmírní. Platí vždy zásada, 2krát měř a jednou řež!Číslo 29 "MILOST POD NÁTLAKEM"

(zkouškami a strastmi prověřuje duchovní sílu osoby, kterou reprezentuje)

 • život plný nejistoty a klamu
 • časté neočekávané nebezpečí
 • smutek a úzkost ve spojitosti s opačným pohlaví
 • nespolehliví přátelé, zrada

Číslo 29 je pravděpodobně číslem silné negativní karmické zátěže. Je tedy číslem vážné výstrahy, která platí pro každou oblast osobního i profesního života.

Je-li 29 složeným klíčovým číslem jména, je vhodné k odstranění obtížných vibrací pozměnit pravopis jména. Jestliže je 29 číslem narození a tedy jednou provždy dané, je nutné vyvinout vědomou snahu ke zmírnění a nakonec i k negování a úplnému vymazání této karmické zátěže. Lze toho dosáhnout i silně pozitivním složeným číslem jména.

Vždy pamatujte, že víra v dobro a v sílu vlastního já, aktivní optimismus a přijmutí plné odpovědnosti za svoje problémy pomáhají v boji proti negativním vibracím čísla 29. Tím, že nebudete ze svých obtíží vinit druhé, nebudete se snažit mstít za rány osudu, může se vám několikanásobně vrátit to, jenž jste ztratili. Jen tak budete zbaveni břemene, které přináší složené číslo 29 a brzy budete šťastnější než kdokoliv jiný.


mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára

Výběr zboží z dětského bazaru
mimi bazar dělící čára

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára