dělící čára

Horoskopy

Vyhledat čínské znamení dle data narození
dělící čára
dělící čára
Vše o dietě a snižování váhy najdete na www.nasemimi.cz
mimi bazar dělící čára

Definice vibrací druhořadých složených čísel


Číslo 20 "PROBUZENÍ"

(výzva k činu ve jménu velkého ideálu)

 • schopnost živých jasnozřivých snů (rozeznání a potlačování negativních)
 • finanční záležitosti a peníze nejsou důležité

Číslo 20 přináší svému majiteli v určitém období života nové ambice a plány. Mohou se vyskytnout určité překážky, ale ty budou překonány rozvíjením trpělivosti a vytrvalou vírou ve svoje vlastní schopnosti. Není to materiální číslo, proto není zárukou finančního úspěchu. Je-li číslo 20 číslem jména a je zapotřebí většího obnosu peněz, je dobré změnit pravopis jména na jiné pozitivnější materiální číslo.Číslo 21 "KORUNA MÁGA"

(slibuje úspěch, vzestup, pocty, ocenění)

 • vysoké postavení v životě i v kariéře

Číslo 21 zaručuje konečné vítězství nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky. Po dlouhém boji, po mnoha zkouškách a prověřování odhodlanosti přichází karmická odměna. Je to velice šťastná vibrace.Číslo 22 "POKORA A OBEZŘETNOST"

(varovné číslo iluze a bludu)

 • nutná opatrnost v pracovních i osobních záležitostech
 • obezřetnost
 • pochopit vlastní sílu a moc měnit věci a předcházet neúspěchu

Číslo 22 představuje dobrého člověka, který žije v zajetí myšlenek a krásných snů, z kterých se probudí jenom tehdy, je-li obklopen nebezpečím, a to už bývá často příliš pozdě. Splnění svých snů dosáhne jen tehdy, pokud rozpozná a zvládne vlastní odpovědnost a odhalí pošetilost druhých. Nutnost víry ve vlastní úspěch před neúspěchem. Číslo 22 varuje před důvěrou v ty, jenž si ji nezaslouží.Číslo 23 "KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDA"

(karmické číslo odměny)

 • úspěch v pracovním i osobním životě

Žádné číslo nemůže čelit lví síle čísla 23, takže ostatní čísla nemají mnoho šancí způsobit vážné potíže. Osobní úspěch i úspěch v kariéře je výsledkem nejen samotného snažení, ale zaručuje i pomoc vlivně postavených lidí z vyšších míst. Je to velmi příznivé číslo.Číslo 24 "LÁSKA-PENÍZE-TVOŘIVOST"

(velice šťastné číslo karmické odměny)

 • zisk dosažený na základě milostného vztahu
 • neobyčejně přitažlivý magnetismus pro opačné pohlaví
 • určitá nevázanost v lásce
 • sebejistota až arogance v pracovních a finančních záležitostech

Číslo 24 naznačuje spojitost s vysoce postavenými lidmi, slibuje jejich pomoc. Podporuje finanční úspěchy, posiluje působení v oblasti práva nebo umění, pomáhá dosáhnout štěstí i v lásce. Vzhledem k tomu, že jde všechno tak lehce a snadno, hrozí zneužití, sklon k aroganci a podobně. Člověk je tedy zároveň varován, aby tato velká přízeň osudu v něm nevyvolala sobectví, pokušení promiskuity a nezájem o duchovní hodnoty, což by mohlo přinést některé nepříjemné číslo v příštím životě.


mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára

Výběr zboží z dětského bazaru
mimi bazar dělící čára

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára