dělící čára

Horoskopy

Vyhledat čínské znamení dle data narození
dělící čára
dělící čára
Vše o dietě a snižování váhy najdete na www.nasemimi.cz
mimi bazar dělící čára

Definice vibrací druhořadých složených čísel


Číslo 30 "SAMOTÁŘ" - meditace

(převaha duchovní sféry nad materiální stránkou života)

  • za své přátelé považují jen hrstku vyvolených
  • mlčenliví samotáři uvízlí v zajetí svých myšlenek
  • vzor osamělosti, ale i užitečnosti a úspěšnosti

Číslo 30 není příznivé, ale ani nepříznivé, jeho vibrace může být všemocná nebo naopak neutrální, závisí přímo na majiteli a jeho vůli, na kterou stranu se přikloní. Je číslem pohledu zpět, uvážlivých závěrů a duševní převahy nad ostatními. Číslo 30 sice neodmítá štěstí a úspěch, ale uspokojení častěji najde v samotě soukromí. Společenská dění ho nepřitahují, své duševní převahy využívá ve prospěch všech, např. rozvinutí osobního nadání, sepisování myšlenek, které mohou pozměnit i dění ve světě.Číslo 31 "SAMOTÁŘ" - poustevník


  • vysoká inteligence až genialita
  • tvrdohlavost

Číslo 31 má velmi podobné vibrace, jako složené čísla 30 pouze s tím rozdílem, že osoba pod vlivem čísla 31 je ještě více uzavřená, soběstačná, osamělá a izolovaná od ostatních. Dokonce i v davu lidí se tato osoba cítí osaměle, někdy se stává, že se do určité míry ze společnosti úplně stáhne. Své osobní zvyky těžko mění, přesto je zastáncem politických změn.Číslo 32 "KOMUNIKOVÁNÍ"


  • přirozená schopnost okouzlit svým projevem ostatní kolem
  • dokáže pracovat i pod tlakem

Číslo 32 představuje vibrace politika. Má stejně magickou schopnost ovládat masy lidí, jako 14 a stejnou podporu vysoce postavených lidí jako 23. Podmínkou příznivosti čísla 32 je pevně se držet vlastních názorů a úsudků, a to v umělecké, duchovní i materiální oblasti. V opačném případě hrozí, že se vlastní plány zhroutí vlivem hlouposti a tvrdohlavosti ostatních. Možné uplatnění v reklamě, literární tvorbě, televizi, rozhlase.Číslo 33


  • příslib štěstí
  • harmonické partnerství

Číslo 33 má podobné vibrace jako číslo 24. Pokud vibraci 33 doprovází smysl pro humor a pokora, je to velice šťastné číslo, které přináší příslib finančního úspěchu, kouzlo lásky a originality. Vzhledem k dvojité 3, je to číslo karmické odměny, která se projeví v kariéře, milostném i manželském vztahu. Příliv štěstí je nutné dobře střežit a nenechat se přílišným sebevědomím svést k nadřazenosti a lenosti.Číslo 34


Shodný význam jako číslo 25.


mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára
mimi bazar dělící čára

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára