dělící čára

Horoskopy

Vyhledat čínské znamení dle data narození
dělící čára
dělící čára
Vše o dietě a snižování váhy najdete na www.nasemimi.cz
mimi bazar dělící čára

Definice vibrací druhořadých složených čísel


Číslo 15 "KOUZELNÍK"

(neobyčejně šťastné číslo, které sebou nese esenci okouzlení)

 • řečnické nadání spojené s herectvím, uměním a hudbou
 • živý temperament
 • silné osobní charisma a magnetismus

Číslo 15 je číslem hlubokého esoterického významu, jeho vibracemi se projevuje vše magické. Díky svému mocnému působení je okolí k tomuto číslu velice štědré, co se týče peněz a darů. Pozor na spojení 15 s jednoduchým číslem 4 a 8 (číslo jména, které lze změnit, např. změnou pravopisu a podobně), poté dochází k ovládání nižší úrovně okultismu a k uskutečnění svých záměrů je používána hypnóza, sugesce i černá magie. Pokud opomeneme toto varování, je číslo 15 velice slibné, přináší druhým štěstí, rozjasňuje temnotu, nesmí však použít svoje vibrace k sobeckým záměrům a cílům.Číslo 16 "ROZBITÁ TVRZ"

(nebezpečí úrazů a zmaření osobních plánů)

 • nikdy nesmíte ignorovat vnitřní hlas, jen tak můžete svému špatnému osudu uniknout

Číslo 16 vybízí k naslouchání vnitřního hlasu, který vždy bude varovat před nebezpečím prostřednictvím intuicí a snů v době, kdy je potřeba být nejvíce ve střehu. Abyste se vyhnuli osudovosti čísla 16, musíte se snažit vše plánovat dopředu, a to do nejmenších detailů. Je-li číslem 16 datum narození, musíte výzvu s opatrností přijmout, aby se působení vibrací snížilo na slabší. Je-li to číslo jména, je rozumné změnit jeho pravopis, abyste se těmto vibracím plně vyhnuli. Zřeknutí se slávy a výsadního postavení je další cesta, jak zmírnit negativní působení vibrací čísla 16 a žít spokojeným životem.Číslo 17 "MÁGOVA HVĚZDA"

(je obrazem lásky a míru, slibuje že tato osoba po strastech a těžkostech předchozího úseku života povstane)

 • schopnost překonat dřívější překážky v kariéře i v osobních vztazích

Číslo 17 je číslo velice příznivé, je to číslo "nesmrtelnosti".Číslo 18 "DUCHOVNĚ - MATERIÁLNÍ KONFLIKT"

(materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní schránku povahy)

 • spory v rámci rodiny
 • získávání peněz a postavení rozvratnými taktikami
 • spojitost s válkami, společenskými zvraty, revolucí
 • varuje před nebezpečím živelných pohrom (záplavy, zemětřesení, bouře, požáry, exploze)
 • varuje před zradou a klamem okolí

Číslo 18 v některých případech využívá dokonce válek nebo jiného konfliktu k získání moci a peněz. Je-li složené číslo 18 vibrací jména, je vhodné tyto vibrace negovat změnou pravopisu jména. Jestliže je ale číslem narození, je nutné jít vstříc výzvám a nebezpečím tohoto složeného čísla s největší opatrností a pozorností. Jediným způsobem, jak zmírnit jeho vliv na život, je oplácet opačnou mincí. Bojovat láskou a štědrostí proti nenávisti a lakotě, dobrem proti zlu, přívětivostí a čestností proti krutosti a nečestnosti.Číslo 19 "PRINC NEBES"

(nejpříznivější a nejšťastnější složené číslo, které naznačuje vítězství nad všemi dočasnými neúspěchy)

 • úspěch v podnikání i v osobním životě
 • štěstí a naplnění tužeb

Číslo 19 významně zmírní jakékoliv negativní vibrace jiného čísla a uhladí cestičku života, čímž dopomůže k úspěchu.


mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára
mimi bazar dělící čára

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára